Live Experience

Agora Portada

El concert on Broadway és la part que culmina un projecte multidisciplinari desenvolupat a través de diverses assignatures: llengües, ciences, història, matemàtiques, ètica, art, educació física i per descomptat música.
Gràcies per ser al nostre costat!

 

El concierto on Broadway es la parte que culmina un proyecto multidisciplinario desarrollado a través de varias asignaturas: lenguas, sciences, historia, matemáticas, ética, arte, educación física y por supuesto música.
¡Gracias por estar a nuestro lado!

 

The on Broadway concert is the culminating part of a multidisciplinary project developed through various subjects: languages, sciences, history, mathematics, ethics, art, physical education and of course music.
Thank you for being by our side!

Days
Hours
Minutes
Seconds